2511111956 Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 193, Καβάλα parmpriz.vakirtzis@gmail.com